Category Archives: Uncategorized

காம்போதியில் மனங்கவர் இரண்டு!

இங்க பார்க்கப் போகிற இரண்டு பாடல்களும் ஒரே ராகம் தான். இரண்டுமே காம்போதி இராகம் தான். இரண்டு பாடல்களை இயற்றியவரும் ஒருவர் தான் – பாபநாசம் சிவன் அவர்கள்.

இந்த இரண்டு பாடலிலும் “இராமதாசன்” அல்லது “சௌரிராஜன்” ஆகிய அவருடைய இயற்றியவர் முத்திரைகளைக் காணோம்.  ஆனா இந்த பாடல்களில் சொல்நயம் தான் எவ்வளவு அருமையாக அமைஞ்சு இருக்கு!  இரண்டு பாடல்களிலும் சரளமான சொல்லாடல்கள் வந்து விழுந்திருக்கு!

முதல் பாடல்:

எடுப்பு

ஆடும் தெய்வம் நீ அருள்வாய்

இடது பாதம் தூக்கி (ஆடும்)

தொடுப்பு

நாடும் அடியர் பிறவித் துயரற

வீடும் தரும் கருணை நிதியே  நடம் (ஆடும்)

முடிப்பு

சுபம் சேர் காளியுடன் ஆடிப் படு தோல்வி அஞ்சி

திருச் செவியில் அணிந்த மணித்தோடு விழுந்ததாக 

மாயம் காட்டியும் தொழும் பதம் உயரத் தூக்கியும் – விரி

பிரபஞ்சம் முழுதும் ஆட்டும்  நின் திருப் பதம்  

தஞ்சம்  என உன்னை அடைந்தேன்

பரிந்தென் திண்டாட்டம் கண்டு பரிசு தரும் துரையே 

சபை நடுவில் தத்திமி என்று (ஆடும்)

உக்கர கோலத்தில் உலகை உலுக்கும் காளியுடனான ஆட்டத்தில்

ஊர்த்துவ தாண்டவம் காட்ட திருச்செவி வரை தூக்கிய  காலானது!

எப்போதும் விரிந்து கொண்டே இருக்கும் இப்பிரபஞ்சம் முழுதையும் ஆட்டுவிக்கும் ஈசனது திருப்பாதமானது!


இப்பாடலை சஞ்சய் சுப்ரமணியன் பாடிட இங்கு கேட்கலாம்:

அடுத்த பாடல் :

எடுப்பு

காணக் கண் கோடி வேண்டும்- கபாலியின் பவனி

காணக் கண் கோடி வேண்டும் (காணக்)


தொடுப்பு

மாணிக்கம் வைரம் முதல் நவரத்னாபரணமும்

மணமார் பற்பல மலர் மாலைகளும் முகமும்

மதியோடு தாராகணம் நிறையும் அந்தி

வானமோ கமலவனமோ என மனம்

மயங்க அகளங்க அங்கம் யாவும்-

இலங்க அபாங்க அருள் மழை பொழி பவனி (காணக்)


முடிப்பு

மாலோடையன் பணியும் மண்ணும் விண்ணும் பரவும்

மறை ஆகமன் துதிக்கும் இறைவன் அருள் பெறவே

காலம் செல்லுமுன் கனதனமும் தந்தார்க்கு நன்றி

கருதிக் கண்ணாரக் கன்டுள்ளுருகிப் பணியப் பலர்

காண அறுமுகனும் கணபதியும் சண்டேச்வரனும்

சிவகணமும் தொடரக்கலை

வாணி திருவும் பணி கற்பக நாயகி

வாமன் அதிகார நந்தி சேவைதனைக் (காணக்)


களை நிறை திருக்கபாலி மயிலை வீதிகளில் பவனி வரும் காட்சியானது 

கண்ணாறக் கண்டாலும் போதாது, கண்ணாயிரம் இருந்தாலும் போதாது. 

பாபநாசம் சிவனின் வர்ணனை தான் என்னே!

தரித்த பிறை மதியோடு, விண்மீன் கூட்டங்களையும் காண –

இது என்ன அந்தி வானமோ என மயங்கியதில் விந்தை இல்லை.

கணபதி முதல் சண்டிகேஸ்வரர் வரை சிவகணங்கள் தொடர கற்பகாம்பாளுடன் பவனி வரும் காட்சியைப் இப்பாடலில் அழகாகப்

பதிவு செய்திருக்கிறார்!


இப்பாடலை மதுரை மணி ஐயர் பாடிட இங்கு கேட்கலாம்:

Advertisements

பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Filed under Uncategorized

சங்கரி சம்குரு சந்தரமுகி

நவராத்ரி என்றவுடன் எனக்கு நினைவுக்கு வரும் கிருதிகளில் ஒன்று சாவேரி இராகத்தில் அமைந்த ஷ்யாமா சாஸ்திரி அவர்களின் “சங்கரி சம்குரு சந்தரமுகி” ஆகும். மிகவும் இனிமையானதும் நெகிழ்ச்சியைத் தரக் கூடியதுமான இப்பாடலை எப்போதும் கேட்டுக் கொண்டே இருக்கலாம்.

பஞ்ச பூத தலங்களில் நீருக்கு உரிய தலமாம் திருவானைக்காவலில் வீற்றிருக்கும் அம்பிகையாம் அகிலாண்டேஸ்வரியைப் பாடும் பாடல்.

இராகம் : சாவேரி

தாளம்: திஸ்ர நடை

இயற்றியவர்: ஷ்யாமா சாஸ்திரிகள்

பல்லவி:

சங்கரி சம்குரு* சந்தரமுகி அகிலாண்டேஸ்வரி

சாம்பவி சரசிஜ பவ வந்திதே கௌரி அம்பா

(*சம்குரு/சங்குரு)

அனுபல்லவி:

சங்கட ஹாரினி ரிபு விதாரிணி கல்யாணி

சதா நட பலதாயிகே ஜகத் ஜனனி

சரணம்:

ஜம்புபதி விலாசினி ஜகதவனோலாசினி

கம்பு கந்தரே பவானி கபால தாரிணி சூலினி

அங்கஜ ரிபு தோஷிணி அகில புவன போஷிணி

மங்களபிரதே ம்ருதானி மராள சன்னிபவ காமினி

ஷ்யாமகிருஷ்ண சோதரி ஷ்யாமளே சாதோதரி

சாமகான லோலே பாலே சதார்தி பஞ்சன சீலே.

பொருள்:

குளிர் நிலவினை முகமாகக் கொண்ட சங்கரி – சங்கரனின் துணைவி

சம்குரு – நலங்களை எமக்கு வழங்கிடு,

அகில உலகங்களுக்கெல்லாம் ஈஸ்வரி – மனதுக்கு இயைந்த இறைவி – அகிலாண்டேஸ்வரி.

சாம்பவி – சாம்புவின் துணைவி.

தாமரைப் பூவில் அமர்ந்த பிரம்மாவால் வணங்கப்படும் கௌரி.

சங்கட ஹாரினி – சங்கடங்களை அழிப்பவள். துயர் துடைப்பவள்.

எப்போதும் (சதா) வேண்டும் (நட) அன்பர்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுபவள்.

ஜகத் ஜனனி – உலகங்களை ஈன்றவள், தாயானவள். கல்யாணி,

திருவானைக்காவல் ஜம்புகேஸ்வரர் துணைவி.

ஜகத் +அவன + விலாசினி = உலகங்களைக் காப்பத்தில் மகிழ்பவள்.

சங்கினை (கம்பு) ஒத்த கழுத்தினைக் கொண்டவள். சக்தியின் மூலமானவள்.

பவானி! கபலாத்தினை ஏந்தியவள். சூலினி – சூலத்தினை ஏந்தியவள். உக்ர தேவதையாய் இருந்த அகிலாண்டேஸ்வரியை, ஸ்ரீசக்ர பிரதிஷ்டை மூலமாக ஆதி சங்கரர் சாந்தப்படுத்தியாக சொல்லப்படுகிறது.

மன்மதனின் எதிரியாம் சிவனின் மனதிற்கு உகந்தவள்.

அகில உலகங்களையும் போஷிப்பவள் – பேணுபவள்.

மங்களங்களைத் தருபவள்.

ம்ருதானி – மிருடனின் (கருணையுடையவன்) – சிவனின் துணைவி.

மராள (அன்னம்) சன்னிபவ காமினி – அன்னம் போன்ற நடையை உடையவள். லலிதா சகஸ்ரநாமத்தில் 47வது நாமம்.

ஷ்யாம கிருஷ்ணனின் சகோதரி. ஷ்யமாளா என வழங்கப்படுபவள்.

சதோதரி – மெல்லிய(சாத) இடையை(உதரி) உடையவள். இமவானுக்கு ‘சதோதரன்’ என்றோரு பெயருண்டு. இமவானின் மகளாதலால் சதோதரி எனவும் கொள்ளலாம். லலிதா சகஸ்ரநாமத்தில் 130வது நாமம்.

சாம கானத்தினை கேட்டு மகிழும் பாலே – பாலா திரிபுரசுந்தரி. லலிதா சகஸ்ரநாமத்தில் 965வது நாமம்.

எப்போதும் அன்பர்களின் துயர் துடைப்பதில் நாட்டம் உடையவள்.

சங்கரியே எப்போதும் நலங்களை எமக்கு வழங்கிடு,

—————

இப்பாடலை கேட்க:

ரஞ்சனி & காயத்ரி:

டி.கே.பட்டம்மாள்:

மகாராஜபுரம் சந்தானம்:

விஜய் சிவா:

மாண்டலின் ஸ்ரீநிவாஸ்:

பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Filed under Uncategorized

ஒரு காலைத் தூக்கியது ஏன்?

இயற்றியவர்: மாரிமுத்தாப்பிள்ளை

இராகம் : தோடி / விளரிப்பாலை

தாளம் : ஆதி

பல்லவி:

எந்நேரமும் ஒரு காலைத் தூக்கிக்

கொண்டிருக்கின்ற வகை ஏதையா?

அனுபல்லவி:

பொன்னாடர் போற்றும் தில்லை

…..நன்னாடர் ஏத்தும் தில்லை

பொன்னம்பல வாணரே

…..இன்னும் தானும் ஊன்றாமல்

(எந்நேரமும் ஒரு…)

சரணம்:

எக்கிய நெருப்பவிக்கத் தக்கன் வீட்டில் நடந்தோ?

….எமனை உதைத்த போதில் எதிர் சுளுக்கேறி நொந்தோ?

சிக்கனவே பிடித்து சந்திரனை நிலத்தில் தேய்த்த போதிலுரைந்தோ?

….உக்கிர சாமுண்டியுடன் வாதுக்காடியசைந்தோ?

உண்ட நஞ்சு உடம்பெங்கும்

…..ஊறிக் கால் வழி வந்தோ

தக்க புலி பாம்பிரு வாக்கும் கூத்தாடியாடி

….சலித்துத்தானோ பொற்பாதம் வலித்துத்தானோ தேவரீர்

(எந்நேரமும் ஒரு…)

பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Filed under Uncategorized

என்னப் பிறப்பிதுவோ இராமா? : ஏடி ஜன்மமிதி ஹா ஓ ராம?

‘ஏடி ஜன்மமீதி..’ என்று தொடங்கும் தியாகராஜ கிருதியின் பொருள்:

என்னப் பிறப்பிதுவோ இராமா?
என்னப் பிறப்பிதுவோ?
எப்போதும் உன்னை அணுகிப்பேசிட இயலாத
என்ன பிறப்பிதுவோ, என் இராமா?

கோடி மாரனும் ஒன்றுசேர்ந்த
அழகையும் விஞ்சிய அழகா, இராமா –
உன்னை அணுகிப்பேசிட இயலாத
என்ன பிறப்பிதுவோ, என் இராமா?

பால் வடியும் முகமும், மணிமுத்து மார்பும்
கண்ணெல்லாம் நிறைந்தும்
மனம் நிறைவெய்யாமல்
என்ன பிறப்பிதுவோ, என் இராமா?

இசையில் திளைப்பவனும்,
இன்னொருவர் மனதை புரிந்து
புரிந்துகொள்பவனும் ஆன இராமனை
மகிழ்ந்தணைத்து மனநிறைவுகொள்ளா
என்ன பிறப்பிதுவோ, என் இராமா?

பாற்கடலில் பள்ளிகொண்ட பரந்தாமா,
தியாகராஜரால் போற்றப்பட்டவனே,
விரைவில் உன்னை காணத்
துடிக்குதென் இதயம் – திணரும்
என்ன பிறப்பிதுவோ, என் இராமா?

————————————-

இராகம் : வராளி

தாளம் : மிஸ்ரசாபு

இயற்றியவர் : தியாகராஜர்

பாடுபவர் : திருமதி. விசாகா ஹரி

————————————-

பல்லவி:
ஏடி ஜன்மமிதி ஹா ஓ ராம
ஏடி ஜன்மமு-இதி ஹா ஓ ராம

அனுபல்லவி:
ஏடி ஜன்மமிதி எந்துகு ௧கலிகெனு
எந்தனி ௨ஸைரிந்து ஹா ஓ ராம (ஏடி)
ஏடி ஜன்மமு-இதி எந்துகு கலிகெனு எந்தனி ஸைரிந்து ஹா ஓ ராம (ஏடி)

சரணம்:
ஸாதி லேனி மார கோடி லாவண்யுனி
மாடி மாடிகி ஜூசி மாடலாடனி தநக்(ஏடி)

ஸாரெகு முத்யால ஹாரயுரமு பாலு
காரு மோமுனு கந்நுலார ஜூடனி தநக்(ஏடி)

இங்கிதமெரிகின ஸங்கீத லோலுனி
பொங்குசு தநிவார கௌகிலிஞ்சனி தநக்(ஏடி)

ஸாகர சயநுனி த்யாகராஜ நுதுனி
வேகமே ஜூடக ௪வேகெனு ஹ்ருதயமு (ஏடி)

திரு. இராமநாத கிருஷ்ணன் அவர்கள் குரலில் இங்கு கேட்கலாம்.

————————————————
மேலும்:
பக்தியாளர் திரு.சுப்புரத்தினம் ஐயா தமிழ்ப்பாடல் வரிகளுக்கு மெட்டமைத்து, பாட்டாகத் தந்துள்ளார்கள். அவருக்கு என் மனமார்ந்த நன்றிகள்:

பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Filed under இசை, தியாகராஜர், வராளி, Ragam, Uncategorized