ஆருக்கும் அடங்காத நீலிராகம் : பேகடா

தாளம்: ஆதி

இயற்றியவர்: ஹரிகேசநல்லூர் முத்தையா பாகவதர்

பல்லவி

ஆருக்கும் அட‌ங்காத‌ நீலி – பொன்

அம்ப‌ல‌த்தாடும் காளி

அனுபல்லவி
பாருள் ப‌ர‌பிரும்ம‌த்தை அட‌க்கிய‌ சாயை (ஜ்யாயை)

பாடும் வேதங்க‌ளாலும் அறியாத‌ மாயை

சரணம்

ப‌ர‌மநாதன்த‌னைப் பாதியாய் மாற்றினாள்

ப‌ர‌ந்தாம‌ன் முக‌ம‌தில் பல்வில‌ங்கேற்றினாள்


சிர‌ம‌த‌றுபட‌வே விதித‌னைத் தூற்றினாள்

ஹ‌ரிகேச‌ ந‌க‌ர் வாழும் எம்மைக் காப்பாற்றினாள்

சிட்டை ஸ்வரங்கள்

;நீத பமாத மகரிஸ நிதப | ஸாகரி காநித | நீதப மபதப||

ரிஸ்க்ரி க்மாக் ரிஸ்நிரி நீதப | ஸாக்ம் ப்தநீ |தபஸ்ப அமத||

பரி (ஆருக்கும்)இப்பாடலை சஞ்சய் சுப்ரமணியம் பாடிட கேட்கலாம்:இந்தப் பாட்டின் வரிகள் பொருளை, இல்லை இல்லை கதையை – கீதாம்மா அவர்களது பதிவில் கதையையும் அதன் காரணத்தையுமாக கேட்க வேண்டுகிறேன்.

கதைகளுக்கான சுட்டிகள்:பொன் அம்பலத்தாடும் காளி (சிவனும் சக்தியும் ஒன்றே. பெயர் அளவிலேயே வேறுபாடு.  உண்மையில் ஒன்றில்லாமல் மற்றொன்று இல்லை.)

பாருள் பரபிரம்மத்தை அடக்கிய சாயை

பாடும் வேதங்களாலும் அறியாத மாயை

பரந்தாமன் முகமதில் பல்விலங்கேற்றினாள்

சிரம் அது அறுபடவே ‘விதி’தனை தூற்றினாள் பகுதி 1 பகுதி 2 பகுதி 3


Advertisements

பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Filed under பேகடா

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s